Zinkwerk stuwenensemble Nederrijn en Lek in opdracht Vries en van de Wiel

In de periode begin april tot en met eind juni heeft Zevenmorgen in onderaanneming voor Vries en van de Wiel achtereenvolgens de stuwen Amerongen, Driel en Hagestein voorzien van bodembescherming (zinkstukken) aan zowel de boven als benedenstroomse kant. Voor Hagestein zal in de loop van dit jaar de benedenstroomse kant nog afgewerkt worden.

Het doel van het aanbrengen van zinkstukken bij de stuwen moet gezien worden als onderdeel van het renovatieplan van de stuwen. De opdrachtgever wil zich ervan verzekeren dat bij het wisselen van de vizieren (de kenmerkende schuiven in de stuwen) geen schade aan de bodem rondom en daarmee aan het fundament van het stuwcomplex ontstaat als gevolg van mogelijk optredende hoge stroomsnelheden.

Kraanschip Optimist Sr en Kraanschip Fata - Morgana hebben gezamenlijk ruim 40.000 m2 zinkstuk aangebracht en de Optimist Sr. heeft totaal een hoeveelheid van rond de 40.000 ton breuksteen 10/60 en 5/40 kg verdeeld over de zinkstukken. Een belangrijk punt van aandacht was de aansluiting van de zinkstukken op de drempel van de stuwen. Met behulp van het zinkframe in combinatie met een nauwkeurige weergave op de PDS2000 baggercomputer is dit prima geslaagd. Als afwerking is nog onderwaterbeton gestort op de aanluiting met de drempel.

Kijk naar onze youtube film voor een mooie impressie van de werkzaamheden bij stuwencomplex Driel.

 

 

Recente Projecten

Baggerwerkzaamheden Wilhelminakanaal - Tilburg in opdracht Boskalis NederlandWerkzaamheden Tuindorp Lobith in opdracht van Visser PloegmakersVervangen boxpalen jachthavens Herkingen Marina en WSV Herkingen in opdracht van Jonge Waterbouw