Baggerwerkzaamheden Wilhelminakanaal - Tilburg in opdracht Boskalis Nederland

Reeds vanaf begin 2014 is Boskalis gestart met baggerwerkzaamheden als onderdeel van de opwaardering Wilhelminakanaal ter hoogte van Tilburg. De huidige sluizen II en III die in dit traject liggen worden vervangen door een nieuwe sluis III. Hierdoor daalt in de toekomst het waterpeil in het gedeelte tussen de bestaande sluizen met 2,5 meter. Dit betekent dat de waterbodem flink verdiept moet worden. Vanaf april 2014 zijn kraanschip "Optimist Sr" en kraanschip "Stormvogel" ingehuurd door Boskalis om de nodige kuubs zand uit het kanaal te baggeren. In een later stadium zijn zinkstukken aangebracht. Tot en met najaar 2016 bleven wij betrokken bij dit baggerwerk.

Begin 2017 tot en met de bouwvak zijn achtereenvolgens kraanschip "Sanne" ponton "Cornelis" en kraanschip "Emeraldis" actief geweest om de werkzaamheden aan het Wilhelminakanaal af te ronden.

Recente Projecten

Baggerwerkzaamheden Wilhelminakanaal - Tilburg in opdracht Boskalis NederlandWerkzaamheden Tuindorp Lobith in opdracht van Visser PloegmakersVervangen boxpalen jachthavens Herkingen Marina en WSV Herkingen in opdracht van Jonge Waterbouw