Wie zijn wij

Naamgeving en historie

De naam Zevenmorgen is ontleend aan een drooggelegde polder in de directe omgeving van de thuishaven. Deze inpoldering, als onderdeel van de strijd die ons land al eeuwenlang met het water voert, is eveneens niet zonder slag of stoot bereikt. Voor het heden symboliseert dit de inzet en het enthousiasme van zowel de oprichters als medewerkers van Zevenmorgen.

Zevenmorgen Bagger en Overslag is ontstaan uit de reeds langer bestaande firma van Loon & Zn houthandel  en kan zich daarmee beroepen op ruim 40 jaar ervaring in de natte aannemerij.

Pieter Cornelis  van Loon leverde vanaf eind jaren ’60 rijshout, wiepen en piketten aan aannemingsbedrijven uit de directe omgeving zoals van Oord, baggerbedrijf Holland en de Klerk. Ook bedrijven elders uit het land zoals de Vries en van de Wiel behoorden tot de klantenkring. Eind jaren ’70 kwamen zonen Theo en Gert in het bedrijf. De activiteiten in het rijshout, de grienden en de houthandel werden steeds meer uitgebreid. In de jaren ‘80 kwam het eerste scheepje met autolaadkraan in de vaart waarmee het griendhout geladen kon worden. In de jaren ’90 werd geïnvesteerd in een eerste kraanschip de “Fata-Morgana”. De productie van wiepen en zinkstukken bleef  nog enkele jaren een belangrijke activiteit. Mede door de toenemende concurrentie en sterk verslechterende prijzen in deze markt verschoof de focus steeds meer richting het  kraanschipwerk.

In 1994 werd besloten een nieuw bedrijf te starten dat zich specifiek op het waterwerk zou gaan richten. Naast Theo en Gert van Loon  werd ook Theo Hoftijzer medeoprichter van Zevenmorgen Bagger en Overslag. Aangekocht werd kraanschip “Optimist” welke kort na het plaatsen van een nieuwe PLM draadkraan ingezet werd bij overslag en zinkwerken ten behoeve van de dijkverzwaring Hardinxveld – Giessendam in opdracht van Boskalis. Zevenmorgen maakte vanaf dat moment een langzaam maar zekere groei door. Een motordekschuit en nog wat klein varend materieel werd aangeschaft. In 2000 werd het plan opgevat een nieuw kraanschip te laten bouwen. In 2004 kwam kraanschip “Optimist jr” in bedrijf. Geheel ontworpen en gebouwd gebaseerd op de ervaringen opgedaan vanaf de oprichting van het bedrijf. De jaren daarna volgden ontwikkelingen zich steeds sneller op met investeringen in pontons, nog een kraanschip met hydraulische kraan en diversen kleinschalig varend materieel. Niet te vergeten hierbij een gestaag groeiende, enthousiaste ploeg medewerkers zowel in de vorm van ZZP'er als vast dienstverband.

Door de jaren heen heeft Zevenmorgen een goede en betrouwbare naam opgebouwd in de (onder)aannemerij. Wij prijzen ons gelukkig met een breed scala aan opdrachtgevers waarmee bij velen de samenwerking al teruggaat tot het leveren van de eerste piketjes en rijshout in de jaren ‘60

Recente Projecten

Baggerwerkzaamheden Wilhelminakanaal - Tilburg in opdracht Boskalis NederlandWerkzaamheden Tuindorp Lobith in opdracht van Visser PloegmakersVervangen boxpalen jachthavens Herkingen Marina en WSV Herkingen in opdracht van Jonge Waterbouw