Overslag

Overslag is evenals baggeren een breed begrip binnen de waterbouw. De vorm van overslag waar Zevenmorgen zich het meest in thuis voelt is overslag in relatie tot werkzaamheden waarin je direct iets opbouwt met het materiaal wat je overslaat. Denk hierbij aan het lossen van schepen met zand of klei voor het aanbrengen van een dam of golfbreker of het overslaan van stortsteen direct in de oever. Een ander voorbeeld is het lossen van specie in een baggerdepot waar we met name in de Ingensche Waarden en bij DCM exploitatie Lomm de nodige ervaring hebben opgedaan.

In andere gevallen moeten grondstoffen en materiaal overgeslagen worden van schip in een bak of in een depot op de wal.

Met recente inbreng van overslag / baggerponton Avelingen met PLM2020 heeft Zevenmorgen een stap gezet richting toenemende vraag naar grootschalige overslag. Een van de eerste projecten voor de nieuwe kraan in Lobith is hier een mooi voorbeeld van. In opdracht van de Vries en van de Wiel werden koppelverbanden met grind > 3000 ton overgeslagen in splijtbakken waarin uitgegaan werd van minimale producties rond de 400 ton per uur.

Recente Projecten

Baggerwerkzaamheden Wilhelminakanaal - Tilburg in opdracht Boskalis NederlandWerkzaamheden Tuindorp Lobith in opdracht van Visser PloegmakersVervangen boxpalen jachthavens Herkingen Marina en WSV Herkingen in opdracht van Jonge Waterbouw